Každá ze tříd předvedla divákům, které tvořili převážně rodiče a přátelé školy, krátké hudební či pohybové představení. Odměnou jim byl zasloužený potlesk, který náležel i zaměstnancům školy, jež se dětem s láskou a plným nasazením věnují.

Při této příležitosti se uskutečnilo zároveň i rozloučení se dvěma žáky, kteří ukončili školní docházku.