Vyučený puškař se narodil dne 12. listopadu 1914 v Jasenné čp. 188 v rodině řezníka jako nejmladší z pěti dětí. V Hradci Králové se u firmy Jindřich Holeček vyučil puškařem. V letech 1947-1951 provozoval v Hradci Králové u nádraží prodejnu zbraní a puškařství. Po zrušení živnosti pracoval jako civilní zaměstnanec vojenské správy v Hradci Králové.

"Už od dětství měl zálibu ve střílení. Toužil stát se lesníkem anebo puškařem, jímž se skutečně vyučil. V mládí nebylo pro něj žádným problémem ze vzduchovky přestřelovat zápalku na vzdálenost 8 až 10 metrů anebo jako atrakci vystřelovat minci z ruky kamaráda, který kdykoliv na požádání ji neohroženě podržel. Nikdy se nestalo, že by minci minul a kamaráda zranil," uvádí kronikář obce a člen Obce spisovatelů i Klubu autorů literatury faktu Jiří Uhlíř, který má tyto informace přímo z osobního dopisu, který mu Čapek napsal v roce 1977.

K reprezentaci ve střelbě se dostal i při vojenské základní službě u 2. hraničářského praporu, kde reprezentoval na brigádních soutěžích. "Střelba do terče ho však neuspokojovala, Proto se začal zajímat o střelbu na pohyblivý cíl, což splňovala střelba na asfaltové holuby. Záhy se Frantuišek Čapek vypracoval mezi výborné střelce a během tří let byl zařazen do národního mužstva," uvádí Jiří Uhlíř, že v té době započala dlouhá cesta vítězných startů na domácí i zahraniční půdě.

Vzhledem k teplotě pod nulou, studenému větru a sněžení se sešlo poměrně málo pracovitých rukou. Proto skauti uklidili pouze první části plánovaného úseku.
Junáci ze Šedého vlka ani v mrazivém počasí nevzdali úklid na Pasách

V letech 1950-1961 reprezentoval Československo v 11 státech. Jako jeden z nejlepších čs. sportovních střelců v brokové střelecké disciplíně baterie – trap byl v roce 1952 nominován na XV. Olympijské hry v Helsinskách, kde v silné konkurenci se umístil na 4. místě a za to byl poctěn čestným titulem „Mistr sportu”. Opět v roce 1956 startoval za ČSR na XVI. Olympijských hrách v Melbourne v Austrálii, kde se umístil na 6. místě. "Těchto olympijských umístění si František Čapek nejvíce vážil, neboť při nichž patřil mezi čtyři až šest nejlepších střelců světa," dodává kronikář, že těmito úspěchy si vystřílel titul „Zasloužilý mistr sportu”.

Účastnil se i mistrovství světa v roce 1958 a Mistrovství Evropy v roce 1958. Fr. Čapek se mi svěřil: „Barvy ČSR jsem hájil nepřetržitě takřka 12 let a nikdy za tu dobu se nestalo, že bych si nevystřílel pořadí pro účast v družstvu. Za svojí závodní činnost jsem v jedenácti startech zasáhl 99 terčů. Ale nikdy se mi nepodařilo vyrovnat světový rekord a nastřílet celou stovku,” svěřil se Jiřímu Uhlířovi slavný rodák, který později bydlel v Hradci Králové – Malšovicích, kde také 17. června 1988 v nedožitých 74 letech zemřel.

Záliba ve střelbě udělala z rodáka z Jasenné Františka Čapka olympionikaZdroj: Deník/Jiří Špreňar

Jasenná  

PRVNÍ ZMÍNKA O OBCI: 1280
POČET OBYVATEL: 764

ZAJÍMAVOSTI:
Obec se od samého počátku nazývala Jasennou. Jsou tři názory na vznik tohoto názvu. Podle první verze se název odvozuje od jména šlechtice Jasana, který vlastnil uprostřed obce největší statek. Druhá varianta vzniku názvu je podle pověsti, kdy pán obce - spravedlivý rytíř v boji zvítězil nad přesilou nepřátel, když ve velké náhlé tmě se nad jeho družinou udělalo jasné světlo - jasno a místo tohoto boje se tedy nazvalo Jasennou. Nejpravděpodobnější verzí je ta skutečnost, že v okolí obce se dobře dařilo jasanům a rostla jich zde velká spousta. Podle těchto stromů se obec začala nazývat a jasan byl vyznačen dlouhou dobu též na úřední pečeti obce.

V obci je celkem 10 rybníků, které jsou vodním dílem, ale zároveň slouží i jako zdroj požární vody. Většina rybníků je průtočných.

PAMĚTIHODNOSTI:
- Pamětní kámen Smiřických na okraji lesa
- Římskokatolický kostel svatého Jiří - gotická stavba z poloviny 14. století, později přestavěná, pozdně gotická kamenná křtitelnice s nápisem datovaná rokem 1521.
- Smírčí kříž u hřbitovní zdi

OSOBNOSTI:
- Josef Prokop (1869–1941), český politik, katolický poslanec Říšské rady
- František Čapek (1914-1988), puškař, československý reprezentant ve sportovní brokové střelbě, zasloužilý mistr sportu
- Jaroslav Hašek (1883 - 1923) - spisovatel a humorista

TIP NA VÝLET:

Pokud dáte přednost přírodě a klidu, který občas naruší jen ptačí zvolání či dusot koňských kopyt, bude se vám líbit procházka v Ptačím parku Josefovské louky, který se nachází jen nedaleko Jasenné, kousek od Jaroměře. Díky regulaci spodní vody v přilehlých prostorách se zde daří udržovat kvalitní podmínky pro život mokřadních ptáků, kteří se do parku vracejí. Dále je v parku hojně zastoupena i sféra hmyzu nebo obojživelníků. Od roku 2018 jsou v parku umístěni i divocí koně, přesněji exmoorští pony, kteří v parku napomáhají s udržením vhodných podmínek a s tvorbu kvalitních mokřadů. Stejnou funkci zastávají i dvě jalovice praturů. Ty též okusem potlačují nežádoucí dřeviny, spásají rychle rostoucí traviny a svými kopýtky udržují kvalitní půdu.