„V současné době bylo vydáno Ministerstvem kultury rozhodnutí o poskytnutí dotace a Národní památkový ústav připravuje zadávací podmínky pro výběr administrátora veřejných zakázek, které bude v nejbližší době vyhlašovat, a zároveň zpracovává podklady pro uzavření partnerské smlouvy s městem Náchod, jenž bude stvrzovat podmínky realizace a budoucích vzájemných vztahů souvisejících s revitalizovanými pozemky ve vlastnictví města, na kterých NPÚ provede plánovanou obnovu,“ vysvětlil jednotlivé kroky Jiří Svoboda a potvrdil, že pokud nenastanou komplikace, práce začnou na konci roku a potrvají přibližně dva roky.