„Ministr kultury Antonín Staněk přivezl dnes do Náchoda skvělou zprávu, a to, že financování první etapy v řádu třiceti milionů korun je nedílnou součástí návrhu státního rozpočtu na příští rok, což by mohlo odstartovat obnovu zámeckého kopce. V dalším roce by se pak jednalo o částku šedesát milionů a v roce 2021 by to bylo čtyřicet milionů korun,“ vyčíslil starosta Náchoda Jan Birke a dodal, že pevně věří, že je reálná možnost zahájit vlastní práce už v příštím roce a do tří let obnovit atmosféru krajiny přímo v srdci města a zatraktivnit ji nejen pro turisty, ale zejména pro místní občany.

Současný stav zarostlého zámeckého kopce je velmi tristní. Léta mu chyběla údržba a péče, letošní parné léto si také vybralo svoji daň v podobě úhynu dalších dřevin. Jižní svahy jsou nestabilní, v některých místech se sesunuly a celý kopec je pokrytý víceméně souvislým porostem. Původně se jednalo o kopec pastevecký, otevřený, v polovině 19. století byl osázený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem.

Úpravu kopce připravuje město Náchod ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) od roku 2014. Vzhledem k nákladnosti celého projektu existovalo v minulých letech několik variant financování, ale získání dotací a grantů znemožňovala skutečnost, že část pozemků náleží NPÚ a část městu Náchod, navíc pouze některé pozemky mají statut národní kulturní památky.

Podle Miloše Kadlece, ředitele NPÚ, územní památkové správy na Sychrově, má být koncepce obnovy velmi citlivá, uvážená a vychází z historických podkladů. „Dojde ke zhodnocení celého hradozámeckého areálu, otevřou se nové přístupové cesty,“ míní Miloš Kadlec.

Nynější příslib peněz ze zdrojů ministerstva kultury těší i kastelána náchodského zámku Jiřího Růžičku. Připomíná, že tato národní kulturní památka je hojně navštěvovaná turisty z Čech i Polska a po úpravách nevzhledného kopce se návštěvnost ještě zvýší a turistický ruch ožije.