Už tehdy měl SKM zájem zámek rekonstruovat s tím, že by zde byla galerie, školící a rekreační středisko pro děti a mládež.


V současnosti SKM zpracoval návrh na ustavení zámku Adršpach jako školící, vzdělávací a rekreační zařízení. „naším záměrem je vytvořit zařízení, které by svým rozsahem poskytovalo zázemí v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a rekreace pro děti a mládež. V zámku chceme vytvořit ubytovací a stravovací kapacity, které budou sloužit nejen hostům, ale i veřejnosti, stejně jako zázemí obnoveného parku,“ představuje vizi nového využití zámku a okolního areálu místopředsedkyně SKM Jana Neubertová.


Problém je však v tom, že vzhledem k nevyřešeným vlastnickým právům s pozemky není možné cokoliv plánovat, řešit, zahajovat činnost a atd. „V současnosti se pouze snažíme prováděním drobné údržby (oprava okapů, čištění odpadního systému apod.) udržovat zámek ve stavu v jakém jsme ho přejali – tedy z našeho pohledu velmi zdevastovaném – jednak samotným účelem využití za posledních mnoho let a pak také téměř 10 lety neobývání. Snažíme se najít způsob k vyřešení problému s pozemky,“ říká Miloslav Huttr předseda ČM SKM.


Současná předpokládaná rekonstrukce se dnes pohybuje kolem 200 milionu korun. V opraveném areálu by se pak mohly konat divadelní školy, festivaly, folklorní přehlídky a další aktivity. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a následnými aktivitami předpokládáme i vytvoření pracovních příležitostí pro obyvatelé Adršpachu – ve stavebnictví, řemeslnné práce při rekonstrukci, zahradnictví, a pak ve finále v organizačním zabezpečení provozu objektu dle předpokládaného plánu,“ uvádí Jana Neubertová v žádosti o zařazení návrhu rekonstrukce zámku a přilehlého parku do územního plánu.