„Letošní reportáže České televize o pozemcích v Bělovsi, které od společnosti Statek Velká Chuchle loni koupilo město Náchod, odhalily hned několik zneklidňujících okolností," vysvětluje zastupitel Michal Kudrnáč, proč opoziční zastupitelské kluby KDU-ČSL, ANO 2011 a Za moderní Náchod s úctou k tradicím dle společného prohlášení cítí svoji povinnost podniknout v návaznosti na tyto informace některé kroky a informovat o nich veřejnost.

Zarostlý pruh pozemku s rozbitými skleníky - takovou podobu má pozemek o výměre 13 562 m², za nějž město vloni zaplatilo přes 22 milionů.
V Náchodě to vře kvůli koupi pozemků. Město podalo stížnost na Reportéry ČT

Prohlášení opozičních zastupitelů k nákupu pozemků v Bělovsi nenechalo bez povšimnutí vedení města Náchoda. „Je s podivem, že do dnešního dne nikdo z opozičních zastupitelů nepožádal o další informace ani podrobnosti v této věci. Nikdo se o tento majetkoprávní úkon podrobně nezajímal," vadí vedení města, že komunikace jednotlivých opozičních zastupitelů probíhá pouze v online prostoru sociálních sítí. „To ale bohužel vede k domněnkám a spekulacím namísto práce s relevantními argumenty a podklady," stojí ve společném prohlášení starosty Jana Birke a jeho tří zástupců.

Na právníka si stěžují u advokátní komory

Opozice poukazuje na to, že stranu prodávajícího a kupujícího propojovalo jméno advokáta Petra Šťovíčka. Ten měl blízko jak k prodávající firmě Statek Velká Chuchle, tak zároveň i ke kupujícímu Městu Náchod, pro nějž zajišťuje občasnou advokátní činnost.

„V celé transakci vystupuje velmi problematicky osoba právníka Petra Šťovíčka, který podle dostupných informací zastupoval v prodeji město Náchod a zároveň byl akcionářem prodávajícího. Na celé operaci měl tedy finanční zájem, zároveň ovšem byl za město zadavatelem dvou ze tří znaleckých posudků. Abychom město Náchod do budoucna ochránili před nekalým jednáním, podali jsme i na žádost řady našich voličů a v zájmu občanů města Náchoda jako celku stížnost k České advokátní komoře, aby celou věc prošetřila," nemíní opozice nechat celou záležitost vyvanout do ztracena.

Kdybych to byl tušil, tak bych do toho nešel. Výměna manželek Marianu Farkašovi zasáhla do života víc, než by si kdy před tím dokázal představit.
Na dávkách 27 tisíc? Výměna manželek nadzvedla Broumov, přišel i drsný anonym

Takové angažmá právníka Šťovíčka ale radnice odmítá. „Informace, že město Náchod bylo při koupi pozemků zastoupeno Petrem Šťovíčkem, je nepravdivá. Petr Šťovíček město Náchod při uzavření smlouvy nezastupoval, pouze připravil kupní smlouvu výhodnou pro město Náchod a nákup pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Náchoda. O zastoupení tedy nelze hovořit, zmiňovaná reportáž ČT je v tomto kontextu zavádějící. Práce na takové reportáži je plýtváním peněžními prostředky vybranými od diváků na koncesionářských poplatcích."

Chtějí prověřit komunikaci města se SPÚ

V návaznosti na postup, který nákup pozemků provázel, bude náchodská opozice současně žádat, aby byly důkladně prověřeny procesy a postupy města při jeho komunikaci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) a případně upraveny tak, aby se do budoucna nestávalo, že cenné pozemky ve vlastnictví státu uniknou pozornosti města a to je následně bude pořizovat za výrazně méně výhodných podmínek. „V té souvislosti je znovu třeba podotknout, že ředitelem Státního pozemkového úřadu, který byl na počátku celé transakce, byl do roku 2014 již jmenovaný Petr Šťovíček," připomíná Michal Kudrnáč někdejší vysokou pozici advokáta spolupracujícího s náchodskou radnicí.

Na problematické okolnosti spojené s nákupem běloveských pozemků opoziční zastupitelé podle svých slov upozorňovali vedení města včas - ještě předtím, než se o prodeji rozhodovalo. „Považujeme za evidentní, že koaliční partneři, kteří v rámci Rady města nákup pozemků připravovali, situaci přinejmenším podcenili. Na zapojení pana doktora Šťovíčka trvali i nadále, přestože se jednalo o standardní, v podstatě běžnou kupní smlouvu, kterou mohl bez problémů připravit i městský právník," připomíná další z opozičních zastupitelů Dita Vávrová (KDU-ČSL).

Okresní soud v Náchodě.
Za napadení učitelky v Náchodě dal soud ženě prospěšné práce a úhradu újmy

Motivací vést o dané situaci odpovídající diskuzi na jednání zastupitelstva a zajistit tak, aby do budoucna díky lepšímu nastavení procesů k takovým situacím nedocházelo, byla vedena i snaha opozice zařadit na program jednání zastupitelstva města 12. února bod týkající se pozemků v Bělovsi. „Hlasy zejména koaličních zastupitelů ovšem bylo zařazení tohoto bodu zamítnuto," vrátil se Michal Kudrnáč k poslednímu jednání zastupitelstva. Že by o celé záležitosti nechtěla diskutovat ale koalice odmítá. „Je nutné připomenout, že v rámci diskuze na jednání zastupitelstva města 12. února byly všechny ,sporné body´ týkající se nákupu pozemků řádně vysvětleny a diskutovány," tvrdí náchodské vedení.

Stížnost na reportáž je nesmyslná

Koupi pozemků se věnovaly dvě reportáže vysílané v České televizi. Radnice se začala bránit právní cestou už proti formě zpracování lednové reportáže „Poklad z rybníka“ v pořadu Reportéři ČT, na kterou Město Náchod podalo stížnost adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle vedení města v reportáži, i v jejím pokračování z 19. února 2024 nebyly dodrženy standardy profesionální žurnalistiky a namísto toho se redaktoři zaměřili na „senzacionalismus" a nepodložená tvrzení.

Od této stížnosti se opoziční zastupitelé důrazně distancují. „Jsme bytostně přesvědčeni o tom, že média veřejné služby jsou jedním z pilířů svobodné demokratické společnosti. Cílem reportáže rozhodně nebylo a nemohlo být poškodit město Náchod, ale naopak vyjasnit okolnosti, které mohly naše město poškodit," říká Michal Kudrnáč, že argumentace poškozením dobrého jména města Náchoda je řadou občanů vykládáno jako „braní si rukojmí“ v osobním boji vedení města s investigativními reportéry České televize. A to považují v rámci demokratické diskuze za nepřijatelné.

Za novoměstský zámek se přimlouvali u ministra kultury. Stát na něj nemá peníze

I zde si vedení města stojí za svým. „Stížnost podanou na RRTV považujeme za více než oprávněnou a osobní antipatie opozičních zastupitelů vůči JUDr. Petru Šťovíčkovi, které se samotným majetkoprávním úkonem nijak nesouvisí, doporučujeme řešit jinou vhodnou cestou, nikoli zpochybňováním vlastních rozhodnutí o uskutečněném majetkoprávním úkonu," doporučuje radnice opozici.

Radnice se brání, že by město při nákupu tratilo

„Právě podezřelé okolnosti nákupu, nikoli reportáž České televize, jsou tím, co dobré jméno našeho města poškozuje. Za tuto situaci je pak v tomto směru zodpovědný nejen starosta, ale celé koaliční vedení města, tedy uskupení Jan Birke pro Náchod, STAN, ODS, Patrioti a Východočeši," uzavírá společné prohlášení náchodská opozice. I zde radnice pochopitelně odmítá, že by okolnosti nákupu pozemků byly podezřelé. „Postup při nákupu pozemků považujeme za správný. Zcela odmítáme, že by město Náchod na předmětné transakci tratilo nebo že by pozemky pořídilo za výrazně méně výhodných podmínek. Pokud někdo tratil, byl to možná restituent, který v roce 2019 pozemky prodal. To však nemůžeme seriózně posoudit, protože bychom se v tomto museli spoléhat na informace uvedené v reportáži," reaguje vedení města.

Podle radnice je zřejmé, že opoziční zastupitelé nechtějí poskytnout objektivní a vyvážené informace k nákupu pozemků v Bělovsi. „Cílem je přesvědčit veřejnost, že město Náchod nakoupilo nevýhodně předražené pozemky na okraji města, a podat zavádějící informaci, že město Náchod mělo možnost tyto pozemky získat v roce 2018 výrazně levněji," brání se radnice kritice.

Tzv. Bílá Tepna dělá městu ostudu, kterou by radnice ráda odčinila, ale nemůže. Objekt je ve vlastnictví zahraničního soukromého investora a plánovaná přeměna na obchodní centrum s byty je ve hvězdách.
VIDEO: Bílá Tepna je černou můrou Náchoda, Protivitr asi čeká na dobrý vítr

Celou situaci ohledně okolností provázející nákup pozemků bude opozice i nadále bedlivě sledovat. „Plánujeme v souvislosti s ní navrhnout i další kroky, které danou transakci vyjasní a které především zajistí, že se v budoucnu takováto selhání nebudou opakovat," uzavírá Michal Kudrnáč s tím, že o všech výstupech bude veřejnost transparentně informována.