Zastupitelstvo vyhodnotilo klady a zápory diskusního fóra v dosavadní podobě. Klady byly zmíněné tři. Mezi nimi například svobodu ve vyjadřování názorů, kdežto záporů pět, například zneužitelnost fóra pro záměrné ublížení jiné osobě. Na základě tohoto hodnocení převážily zápory a rizika spojená s existencí volně přístupného diskusního fóra. Rada města uložila webmasterovi toto odůvodnění zveřejnit, diskusní fórum k 18. prosinci 2008 pozastavit a do 9. ledna 2009 předložit návrh na zprovoznění diskusního fóra pro registrované diskutující.

Diskuze však pokračuje na: www.broumov.cz (pozn. red)