Tyto pocity opět po měsíci zažívali od úterka ti, kteří spadají do prvního řádného výplatního termínu daného kolektivní smlouvou. „Přišla jsem v úterý do práce a kolegyně mi akorát řekla, že na nástěnce je papír s upozorněním, že se výplaty asi zpozdí,“ uvedla pod podmínkou anonymity zaměstnankyně Veby.

Navzdory vyslovené naději, že situace z března, kdy se peníze zpozdily, se opakovat nebude, se měsíc sešel s měsícem a s ním reálnou podobu nabrala i hrozba z prodlení výplat. Ta se naštěstí ukázala jako lichá. „Nakonec k žádnému prodlení nedošlo. Můžeme konstatovat, že byly realizovány jak hotovostní, tak bezhotovostní výplaty mezd tohoto výplatního termínu,“ uvedla včera v podvečer tisková mluvčí Veby Broumov Monika Mrštinová.

Zatímco před měsícem zaměstnancům nepříjemnou situaci o prodlení výplat přišlo do provozu sdělit vedení firmy, tentokrát se to mnozí dozvěděli až z oběžníku. Ujištění, že vedení společnosti „maximalizuje úsilí k brzké stabilizaci firmy,“ aby se vrátila k řádnému režimu i co se týče výplaty mezd v termínech stanovených kolektivní smlouvou, ale příliš pokoje mezi pracovníky Veby nevnesla. „Nervozita zaměstnanců stoupá, to je logické,“ potvrzuje předseda zdejší odborové organizace Ondřej Habart.

Před měsícem bylo vedení firmy veřejností i médii kritizováno, proč o prodlevě ve vyplácení mezd neinformovalo zaměstnance dříve, ale teprve v den výplaty. Proto tentokrát o možnosti, že se bezhotovostní výplaty opozdí, dali zaměstnancům vědět předem.

„Minule se lidé cítili nekonformně, že jsme je neinformovali o možné hrozbě předem, a tak jsme usoudili, že bude lepší je s předstihem upozornit, že peníze dorazí na jejich účty o pár dní později. Nakonec se ukázalo, že to nebylo třeba,“ říká mluvčí Veby Monika Mrštinová.

Informace o prodlení výplat se ale během dne rozšířily i mimo areál podniku. „Už toho máme všichni dost. Mnozí zaměstnanci tu čekají na středeční výplatu, a pokud nebude, chtějí odejít pryč. Jméno uvádět nebudu z osobních důvodů, jen chci, aby věděli i ostatní lidé, jak se nám tu vysmívají. Vedení říká něco jiného, než je pravda, a my nemáme pomalu ani na chleba,“ dorazil do redakční pošty vzkaz rozhořčené zaměstnankyně Veby.

Naštěstí se včera ukázalo, že její naštvanost nebyla opodstatněná. Cesta peněz z Afriky do srdce Evropy není sice zrovna jednoduchá, ale tentokrát peníze dorazily včas.

„Bankovní převody a cesty jsou komplikovanější. Není to rozhodně jako u nás ze dne na den. Není lehké odhadnout, za jak dlouho dorazí,“ vysvětluje Monika Mrštinová, že predikovatelnost, v jakém čase a objemu finance za dodané zboží dorazí, je obtížná. „Jak jsme v březnu slíbili, všechno bylo v prvním výplatním termínu vyplaceno řádně a včas,“ ujišťuje tisková mluvčí Veby.

Veba pracuje se dvěma výplatními termíny:

První výplatní termín je určen pro dělnické profese a je stanoven na sedmý pracovní den následujícího měsíce – pro výplatu mzdy za březen 2018 tedy na 11. dubna. Druhý výplatní termín, který je vymezen pro TH pracovníky, připadá v dubnu dle platné kolektivní smlouvy až na 25. kalendářní den.