Pokud se nepodaří získat prodloužení povolení čerpání pitné vody o rok, začnou vodohospodáři upravovat vodu z Orlice, která bude méně kvalitní a také dražší, řekla dnes náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová.

"To snížení představuje přibližně deset procent současného stavu a budeme ho muset nahradit jinými zdroji. V úvahu připadá využití vody z Orlice, ta voda není po úpravě tak kvalitní jako podzemní, navíc bude dražší, očekáváme, že se náklady na metr krychlový vody zvýší o přibližně čtyři koruny," řekl novinářům ředitel akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové František Barák. Dosud platí lidé na Hradecku za metr krychlový vody přibližně 25 korun.

Oblast Litá je hlavním zdrojem pitné vody pro Hradecko, celkem je v oblasti 11 vrtů, které produkují přibližně 70 procent vody spotřebované v této oblasti s přibližně 150.000 obyvateli.

Část území je však zahrnuta v seznamu Natura 2000 a krajský úřad s ohledem na výskyt vzácných živočichů, například kuňky ohnivé, vydal stanovisko, kterým omezil množství čerpané vody v celé oblasti. Vodohospodáři následně požádali o prodloužení stávajícího povolení k čerpání, které končí na konci letošního roku o šest měsíců, aby mohli připravit podklady pro další jednání. Žádost však byla zamítnuta. Vodohospodáři a hradecká radnice se proti tomuto rozhodnutí odvolali.

Krajští úředníci se hájí tím, že při rozhodování o odběrech musí postupovat podle zákonů a odborných podkladů. Omezení odběrů podzemních vod je podle kraje nutné z důvodu zachování cenného přírodního území, ale také z hlediska dalšího vodárenského využívání vrtů. "Požadované omezení odběrů podzemních vod nemůže dle názoru krajského úřadu způsobit avizované problémy se zásobováním obyvatel Hradce Králové a okolí kvalitní pitnou vodou," řekl dnes ČTK mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

Podle vodohospodářů by k zvýšení množství pitné vody v oblasti Litá mohla pomoci výstavba přehradní nádrže Mělčany u Dobrušky a vybudování takzvané umělé infiltrace, kterou by se voda z nádrže několika vrty pouštěla do podzemí. "Výstavbu vodního díla Mělčany připravujeme od roku 1998, v příštím roce by mělo být rozhodnuto o možnosti výstavby nádrže o rozloze přibližně 35 hektarů," řekl dnes novinářům mluvčí podniku Povodí Labe Hradec Králové Václav Jirásek.