„V některých případech je výše nájemného opravdu neúměrně nízká,“ odůvodnil rozhodnutí města starosta Jan Birke. Na trhu se soukromými byty se aktuálně pohybuje nájemné na území města Náchoda v rozmezí 80 až 110 korun za metr čtvereční, proto je podle radnice nezbytně nutné po tolika letech nejen sjednotit výši nájemného v městských bytech na určitou hladinu, ale zároveň přiblížit jeho výši současné situaci na trhu.

Místostarostka Pavla Maršíková upřesnila, že u nově uzavíraných smluv na dobu určitou tak bude cena za pronájem standardních nájemních bytů 70 korun za metr čtvereční a u bytů se sníženou kvalitou 65 korun. „U bytů v Domech zvláštního určení Harmonie to bude 40 korun za metr čtvereční a u seniorů starších sedmdesáti let, kteří žijí v Harmonii, k navýšení nájemného nedojde,“ dodala místostarostka.

Aktuálně má město Náchod celkem 363 nájemních bytů, z toho s nájemními smlouvami na dobu neurčitou 178, na dobu určitou 185. „U smluv na dobu neurčitou dojde k navýšení v souladu s občanským zákoníkem od 1. května letošního roku o 20 procent. U smluv na dobu určitou bude docházet k navýšení na uvedené částky průběžně dle uplynutí doby sjednaného nájmu,“ vysvětlila mluvčí radnice. Nájemníci, kterých se navýšení týká, jsou postupně informováni osobními dopisy.