"Půjde to. Shodou okolností naše paní učitelka nastupuje tento týden do lázní, ale určitě to zvládneme,“ usmívá se ředitelka školy Marie Hanzlíková, podle jejíhož názoru nebylo nezbytné přerušit výuku ve školách celoplošně.

„Osobně bych řekla, že konkrétně v naší škole bylo přerušení školní docházky zbytečné. Dole mateřská školka funguje bez omezení, děti jsou tam bez roušek a u nás je ve škole v pěti ročnících celkem 13 dětí a ještě jsme rozděleni do dvou místností," popisuje podmínky v objektu, kde sídlí kromě školy a školky i obecní úřad.

"Bohužel žádná výjimka pro školy našeho typu není. A takových škol, které mají tak málo žáků jako my, je v kraji celkem dost – zdaleka už nejsme taková rarita,“ říká ředitelka Hanzlíková, které považuje za nejlogičtější, kdyby se mohli ve středu 18. listopadu vrátit do lavic všichni její žáci.

„Rozhodnutí, že do školy půjde jen první a druhá třída, a je jedno, kolik žáků ve třídě bude, mi přijde nelogické. Na jiných školách jsou třeba třídy po třiceti dětech a u nás je v prvním a druhém ročníku dohromady sedm dětí. Třetí, čtvrtá a pátá třída je dalších celkem šest dětí. Pro nás by bylo ideální kdybychom mohli přijít všichni,“ má jasno Marie Hanzlíková.

Ministerstvo školství sice na malotřídní školy pamatuje výjimkou, že pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku také žáci vyšších ročníků, tak se osobně vzdělávání účastní také oni. Ale tato výjimka se v případě jetřichovské školy nedá uplatnit.

„U nás už to tak není, aby byli všichni v jedné třídě. Kvůli změně financování jsme museli naši jednotřídku rozdělit na tři třídy, takže do této výjimky nespadáme,“ vysvětluje ředitelka, že žáci třetí, čtvrté a páté třídy zůstávají doma a pokračují v distanční výuce. „Spojená je první a druhá, třetí třída je samostatná a pak je společně čtvrtá a pátá,“ upřesňuje ředitelka školy, která praktikuje systém Učíme se venku. „Rodiče i děti jsou připraveni na to, že teď na podzim budou chodit ven i za horšího počasí,“ říká Marie Hanzlíková. „Shodou okolností naše paní učitelka nastupuje koncem týdne do lázní, ale určitě to zvládneme."

Zatímco jiné školy se otevřou jen z části a do lavic se vrátí jen žáci prvních a druhých ročníků, například v té v Kolowratské v Rychnově nad Kněžnou to bude jinak. "Škola bude v činnosti ve všech součástech a ve všech ročnících prezenční formou vzdělávání včetně střední školy – Praktické školy," informovala ředitelka této Základní a Praktické školy Monika Stančeková. Patří totiž do sítě speciálních škol, na něž se otevření vztahuje v celém rozsahu.