Farmáři tímto způsobem protestovali proti nízkým výkupním cenám mléka, které se v poslední době dostaly pod výrobní hodnotou. Na každém litru mléka nyní farmáři prodělávají minimálně dvě koruny. Raději ho proto prý vylijí do pole.

„Jsme už tak zoufalí, že neznáme jiný způsob řešení naší situace,“ řekl nám Jaroslav Lád, předseda zemědělského družstva (ZD) Ostaš ze Žďáru nad Metují. Jak dodal, při pohledu na vytékající mléko do polí cítí lítost a smutek. „Nebrečím tu nad lidmi. Lidí je na úřadu práce dost. Brečím tu nad svými krávami,“ vysvětlil Jaroslav Lád. Dodal, že všechny své krávy zná od jejich vzniku – od inseminace. Byl s nimi při porodu a je s nimi i nyní – při jejich každodenním krmení. „Dneska je mi líto, že tyto krávy připravuji jenom na likvidaci, aniž by se ony samy mohly nějak bránit,“ uvedl Lád. „Nebráním tu sebe, ale holé životy svých krav,“ důrazně zopakoval předseda ZD Ostaš.

Jak zároveň Lád dodal, jejich podnik má 550 krav. Má také novou robotickou stáj za 50 milionů korun. Denně vyrábějí 10 – 12 tisíc litrů mléka. „Naše výrobní náklady jsou vyšší, a to právě kvůli tomu, že jsme postavili zmíněnou novou robotickou stáj a splácíme úvěr,“ řekl Lád.

Dodal, že nyní jsou v situaci, kdy nemohou ušetřit už vůbec na ničem, dokonce ani na výplatách. „I kdybychom nedali lidem ani korunu ve výplatě, stejně by nám stále ještě čtyři až pět milionů korun chybělo,“ uvedl Lád s tím, že o nápravu této situace se musí postarat stát, jelikož právě ten jim nařídil, že mají vyrábět čtyři miliony litrů mléka za rok. „Na to nám dal stát kvótu, je to státní objednávka. Někdo to řešit musí,“ je přesvědčen Jaroslav Lád.

Chovatelé krav kvůli nynější situaci museli omezit nákup kvalitního krmiva pro krávy. Toto omezení se projevuje například snížením produkce mléka. Další omezení si zemědělci dovolit prý již nemohou. „Pokud v krátké době nezareaguje naše vláda a nepodpoří české zemědělce, může dojít k tak výraznému snížení počtu krav, že to bude mít nedozírné důsledky,“ uvedl Josef Lukášek, předseda ZEPO (Zemědělsko – potravinářská a.s.) Bohuslavice. Dodal, že všichni by si měli uvědomit skutečnost, že chov dojnic nelze obnovit tak rychle, jako například chov prasat. „Předpokládám, že ten, kdo jednou zruší chov krav, tak už jej nikdy neobnoví,“ zakončil Lukášek.

Předseda ZD Ostaš Jaroslav Lád nás ujistil, že on chov dojnic rozhodně nezruší. „Já krávy prodávat nikdy nebudu. Jsem jejich chovatel, a dokud budu, budou i mé krávy. Ony půjdou až se mnou. Žádnou krávu nezlikviduji jen kvůli tomu, že je krize. Budu se bránit všemi možnými způsoby, nevzdám to,“ prohlásil Lád s tím, že nevylučuje dokonce ani žalobu na stát.