Jaroslav ZACH (*1927 + 2015) byl velmi úspěšný magik kouzelník, publicista, zakladatel Muzea magie v Jaroměři (2009) a výtvarník.

Jaroslav Zach se narodil dne 14. prosince 1927 v Jaroměři v Královédvorské ulici čp. 387 v rodině truhláře a tkadleny. Absolvoval dvouletou zemskou meliorační školu ve Vysokém Mýtě. Za druhé světové války byl totálně nasazen. Během života pracoval jako katastrální úředník, kriminalista, výtvarník v reklamě a 13 let jako estrádní umělec, magik a kouzelník.

Postupně se vypracoval mezi přední československé magiky kouzelníky. Spolupracoval s divadlem, rozhlasem, filmem i televizí. Věnoval se také historii magie. V srpnu 1992 se vrátil do rodné Jaroměře a objevil pro dějiny českého kouzelnictví osobnost národního buditele i spisovatele, pedagoga, vynálezce a mnemotechnika, autora prvního kouzelného divadla, dnes poněkud zapomenutého obrozence Michala Silorada Patrčku (1787 1838), který zemřel v Jaroměři.

Jaroslav Zach se kouzelnictví a vyprávění anekdot věnoval od svých sedmi let. Nejprve působil jako amatér poloprofesionál a posléze se vypracoval mezi přední československé magiky kouzelníky, kdy úspěšně působil 13 let jako profesionál. Jeho repertoár obsahoval 14 rozmanitých programů a 5 samostatných pořadů. Jeho statistika uvádí více jak 6350 sólových vystoupení a z toho ve více jak 20 televizních pořadech.

Jaroměřanům je známý i jako úspěšný organizátor mezinárodních přehlídek kouzelnického umění v Hradci Králové a v Jaroměři. Jako mistr moderní magie získal řadu vyznamenání, diplomů, plaket a dvakrát Zlatou magickou hvězdu Českého magického svazu, což uvádí i na svém netradičním smutečním oznámení, které ještě za svého života sestylizoval a jež bylo vyvěšeno na oznamovacích tabulích, ve vitrínách po jeho úmrtí.

Uplatnil se v angažmá nejen v Československu, ale i v zahraničí (Německo, Polsko). Věnuje se i historii českého kouzelnictví a kouzelníků. V létě 1997 zorganizoval na paměť mnemotechnika a zakladatele prvního českého kouzelného divadla M. S. Patrčky putovní pouť ze Solnice do Jaroměře.

Od té doby v Jaroměři uspořádal řadu dalších významných akcí se svými kolegy kouzelníky.

V sobotu 30. května 2009 v Jaroměři slavnostně otevřel vlastním nákladem 250 tisíc korun vybudované Muzeum magie jako jediné v České republice a celkově už páté muzeum v Jaroměři. Podle některých agentur prý jde o unikátní a jediné muzeum magie ve střední Evropě (?!).

Jako aktivní kouzelník se zabýval umným kouzlením založeným na zručnosti a umu, sugescí, hypnózou, a tajemnem. Podle něho je kouzelník tak trochu exhibicionista a musí být i herec, který chce bavit lidi. Potlesk je totiž drogou.

Jako kouzelník byl na volné noze. Předváděl divákům různé triky, pořádal semináře, zjišťoval informace o historii magie, kouzel, kouzelných divadel nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Vlastním nákladem zcela nezištně a obětavě vybudoval jedinečné Muzeum magie v Jaroměři, které je považováno za jediné specializované muzeum ve střední Evropě. I mně při četných návštěvách říkaval s hrdým úsměvem: „Proč jsem postavil muzeum magie? Na stará kolena jsem chtěl být ředitelem!"

Vždyť celý svůj život sbíral dokumenty, plakáty, výstřižky, literaturu, kouzelnické rekvizity a další exponáty, které vystavil ve svém muzeu. Byl jeho investorem, budovatelem, majitelem i zasvěceným průvodcem. Nepřetržitě jej vylepšoval, modernizoval i rozšiřoval. A co je důležité vychoval si nástupce a získával spolupracovníky.

Jako talentovaný a zručný výtvarník tvořil koláže, asambláže, intarzie. Asi v roce 2010 oslovil jaroměřskou sochařku a keramičku Markétu Škopkovou a vyzval ji, aby zde před areálem jeho muzea vystavila pět svých plastik, tematicky čerpajících z antické mytologie. A v pondělí 1. září 2014 zde otevřel zábavné Pohádkové bludiště, labyrint, po jehož trase rozmístil postavičky známé z pohádek, jejichž autorkou je Victorie Nachtigall.

J. Zach usiloval o ušlechtilou myšlenku, že není zapotřebí, aby dospělí vyžadovali na dětech hrát si na různé zrůdy, strašidla, upíry, protože to vše do křehkého dětského světa nepatří, stejně jako například dávat dětem jako hračky zbraně. Života si musíme vážit a ne ho ničit, jak se mi jako průvodce svěřil. To vše formuloval jako tzv. Jaroměřskou výzvu., které se dostane podpory od pedagogů, vychovatelů, psychologů i psychiatrů a lékařů vůbec, neboť je třeba mít na zřeteli zdravý tělesný i duševní rozvoj našich dětí.

J. Zach usiloval o ušlechtilou zábavu. Odmítal různé pověry a podvodníky. Neuznával šarlatány, různé ty kartářky, hadače, jasnovidce nebo tzv. zázračné léčitele. Nepatřil ani mezi kverulanty, ale úzce a úspěšně spolupracoval s Městským úřadem v Jaroměři a s Městskými lesy Jaroměře a s pilou v nedalekých Heřmanicích, které dodaly potřebné dřevo na zbudování dřevěného zábradlí i Patrčkovy zvoničky splněných přání a vůbec velmi pomohly.

Celá stavba Pohádkového bludiště o velikosti 10 krát 20 metrů vznikla vlastními silami a za přispění sponzora. Jinak stále propagoval toto muzeum, které bylo hojně navštěvované dětmi i s dospělými a od května do října vždy v první sobotu v měsíci zde od 15 hodin pořádal s kolegy Magic party, takže modernizované a stále vylepšované jaroměřské Muzeum magie skutečně žilo po celý rok.

Cílevědomě a neúnavně jej propagoval v regionálním tisku, rozhlasu i v televizi. Patřilo mezi turistická lákadla v našem dvojměstí. Je umístěno nedaleko řeky Úpy, poblíž frekventované od května 2013 cyklostezky Hradec Králové Josefov Kuks.

Podle J. Zacha je Jaroměř kolébkou českého kouzelnictví. Zde v dubnu 1990 Jaroslav Zach založil Magickou lóži M.S. Patrčky se sídlem v Jaroměři.

J. Zach zpracoval historii kouzelných divadel v publikaci Mistři české magie (1999, 2. dopl. vyd. 2012) a zařadil tuto publikaci do Muzea magie v Jaroměři. Napsal celkem 17 publikací, naposledy beletrii -pozoruhodnou regionálně zaměřenou prózu Mařenka z dubna 2014, kterou jsem v našem periodiku rovněž recenzoval. J. Zach pravidelně přispíval do Jaroměřského a josefovského zpravodaje i do Náchodského deníku, zejména zprávami o akcích kouzelníků a muzea.

Poslední rozloučení se zesnulým panem Jaroslavem Zachem se uskuteční v Krematoriu v Jaroměři v pondělí 23. března 2015 v 15.00 hodin. V Jaroslavu Zachovi odchází velmi činorodý, obětavý a charakterní, slušný a přemýšlivý člověk, významná osobnost, která během posledního dvacetiletí zanechala výraznou pozitivní stopu v kulturním životě naší Jaroměře Josefova.

Jiří Uhlíř