Vladislav Koch, revírník společnosti Lesy ČR pro náš Deník totiž představil materiál, který bude použit na opravu Boušínské lávky. „Jde o modřín, který má ve výšce dvaceti metrů nad zemí průměr 40 centimetrů. Hmotnost tohoto stromu se pohybuje kolem 40 tun. Hlavní nosné trámy z modřínu budou zhotoveny přímo na místě,“ uvedl revírník. Na konstrukci lávky bude použit dub obsahující hmotu zhruba 12 metrů krychlových, který je momentálně uložen v pile v Havlovicích. V současné době se pracuje na uzavření smlouvy mezi Lesy ČR a firmou Maratonstav Úpice na rekonstrukci lávky.


Místní obyvatelé i turisté tvrdí, že je Boušínská lávka zřejmě zakletá. Podle dostupných materiálů nechal původní lávku postavit v roce 1876 majitel náchodského panství Vilém August Schaumburg – Lippe. Na řece Úpe byla 14. ledna 1948 povodeň s průtokem 187 metrů krychlových vody. Při ní byla lávka stržena a ještě v témže roce znovu postavena. Sloužila až do roku 1999, ale byla v tak špatném technickém stavu, že musela být odstraněna. Okolní obce se však dohodly, že bude postavena lávka nová. Za přítomnosti značného počtu diváků byla 29. dubna roku 2000 lávka slavnostně otevřena. Kvůli staleté vodě byla asi o padesát centimetrů zdvižena a rekonstrukce byla provedena podle původní dokumentace z roku 1948. „Bohužel již 24. září 2002 při nárazu větru spadl na konstrukci lávky ze strany od Boušína silný buk, který ji značně poškodil. Zničeny byly oba nosné trámy a část věšadlové konstrukce,“ vzpomíná na tuto události Karel Cejnar, místostarosta Červeného Kostelce. Z iniciativy Lesů ČR byla na jaře roku 2003 lávka opět opravena a sloužila až do letošního jara, kdy po vichřici Emma byla spadlým stromem stržena do řeky Úpy.