Přenesete se do středověku a zkusíte si psaní husím brkem, broušení pergamenu, výrobu přírodních barev či vázání knih.