Přenesete se do středověku a zkusíte si psaní husím brkem, broušení pergamenu, výrobu přírodních barev či vázání knih.

První koncert mezinárodního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles zahajuje 6. dubna v Jičíně.
Tipy Deníku: Setkání symfonických orchestrů