O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 13 obcí. Odborná porota všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech ocenění se uskuteční 20. srpna ve vítězném Žďáru nad Metují.

Porotci udělili také druhé a třetí místo. Na pomyslných stupních vítězů stanuly Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou) a Havlovice (okres Trutnov). Odborná porota dále udělila bílou stuhu za činnost mládeže Ohnišovu (okres Rychnov nad Kněžnou). Za péči o zeleň a životní prostředí získalo zelenou stuhu Pohoří (okres Rychnov nad Kněžnou). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Stračov (okres Hradec Králové). Dalších sedm zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana.

A čím Žďár nad Metují porotce zaujal? Obec dokázala zajímavou formou představit všechny hodnocené oblasti soutěže - důraz na koncepční rozvoj, financování obce, spolkový a společenský život, podporu volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu. "Myslím si, že síla naší obce je v tom, že občanská infrastruktura je ve Žďáře prakticky kompletní - je tu prodejna, pošta, škola, školka, vlakové nádraží, dětské hřiště, sportoviště a třeba i turisticky vyhledávaná hora Ostaš," vyjmenovává starosta obce Pavel Šubíř místní benefity.

„Tato soutěž upozorňuje veřejnost na to, že rozvoj regionu není jen o těch velkých miliardových investicích, ale že stejně důležitá je snaha místních společenství nebo i jednotlivců, kteří se každodenně snaží zvelebovat a zkrášlovat své okolí, nezištně věnují volný čas mládeži nebo třeba záchraně místních tradic a rozvoji spolkového života ve své obci. Díky tomu venkov žije a pro mnoho z nás je atraktivní alternativou života ve městě,“ říká hejtman Martin Červíček.

„S oceněním je spojené finanční ohodnocení. Zlatá stuha přinese do vítězné obce milion korun na další rozvoj a Královéhradecký kraj jí navíc přispěje na pořádání slavnostního vyhlášení. Finanční odměnu získají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana,“ dodává radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek. Poslední dva roky se soutěž nekonala kvůli pandemii koronaviru.