Zakázka sama se skládá se ze tří dílčích akcí, v rámci kterých dojde k rekonstrukci bočních štítů i k opravě klapky. Její součástí bude též rekonstrukce kabelů k limnigrafu, což je přístroj k měření a registraci výšky hladiny vodního toku.

„Účelem rekonstrukce jezu je instalace nemrznoucí hmoty na boční štíty klapky a vybudování obtoku pro převod vody. V levobřežním pilíři bude vytvořen otvor, na který bude navazovat nová trasa obtoku," uvedla Jana Burianová, tisková mluvčí Povodí Labe.

Díky této rekonstrukci vznikne otvor, který poslouží, aby v případě maximálního zdvihu jezu neproudila všechna voda z Úpy přímo do přivaděče k přehradě Rozkoš. Část vody obtok odvede do koryta řeky, kudy voda poteče dál k České Skalici.

„Další práce na Zlíčském jezu zahrnou opravu deformovaných rozrážečů, zhotovení a osazení nových krytů klapky, demontáž ložisek a zhotovení nových s novou maznicí. Součástí akce je také výměna bočního těsnění," prohlásila Jana Burianová.

Realizované stavební práce si vyžádají bezmála 5,7 milionu korun a státní podnik Povodí Labe je financuje plně z vlastních zdrojů. Předpokládaný termín ukončení činností je 30. listopad 2016.

V rámci rekonstrukce kabelů dojde také k položení nových napájecích, ovládacích kabelů a rezervních optických kabelů mezi jezem a limnigrafem. A v místě křížení s potokem Olešnice a s komunikací bude proveden řízený protlak.

Jan Holý