Udržování značených tras ale stojí peníze. Klub českých turistů může i do budoucna počítat s podporou Královéhradeckého kraje. Obě strany spolupráci stvrdily uzavřením memoranda. 

„Klub českých turistů přes sto let podporuje turistický ruch a vytváří jedinečné podmínky pro poznávání naší vlasti. My vnímáme povětšinou jen ty značky, které nás vedou na naší cestě, ale už si neuvědomujeme to úsilí, které značkaři klubu každý rok musejí vynaložit, aby síť stezek udržovali v perfektním stavu,“ připomíná hejtman Martin Červíček s ujištěním, že činnost klubu kraj podporoval již v minulosti a bude ji podporovat i nadále. Královéhradecký kraj začal podporovat značení turistických tras pomocí dotací pro Klub českých turistů (KČT) v roce 2016. Od té doby do současnosti mu na tuto činnost přispěl každý rok částkou půl milionu korun. Celkem to s letošním příspěvkem bude už 3,5 milionu korun.

Náklady na značení tras však narůstají a pro KČT je čím dál náročnější je pokrýt. „V současné době se nám už ozývají značkaři, že nebudou chtít značit, protože v podstatě tuto dobrovolnou činnost začínají dotovat ze svého,“ říká sekretář Krajské komise značení KČT Královéhradeckého kraje Jiří Prokop. Doplňuje, že KČT přispívá značkařům na stravné a cestovné a poskytuje jim veškeré vybavení v podobě barev a štětců. „To je však jen samotné značení. Největší položkou je udržování nosných prvků, což jsou směrovníky se směrovkami nebo turistické vývěsné mapy, a toto vybavení stojí tisíce a tisíce,“ říká náchodský zastupitel Josef Prokop. Tyto náklady by půl milionu z krajské dotace zdaleka nepokrylo. Další finance získávají turisté z ústředí KČT, které rozděluje finance z Ministerstva pro místní rozvoj. Kdyby jeden z těchto zdrojů vypadl nebo byl ponížen, tak by turisté museli značení turistických tras výrazně omezit.

V memorandu se obě strany dohodly na prosazování společných zájmů v rámci Královéhradeckého kraje při obnově a údržbě značení pěších turistických tras, pásového značení cyklotras a případně i jejich rozšiřování. Finanční podpora v oblastech spolupráce bude řešena smlouvami o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, které vedení kraje schválí podle příslušných zásad o poskytování dotací. „Naším společným cílem je kvalitně značená síť turistických tras a cyklotras na území regionu, které slouží turistům i místním pro řadu volnočasových aktivit. Kraj proto činnost klubu spolufinancuje řadu let a zakotvení vzájemné spolupráce v memorandu je dalším krokem ke zkvalitnění a údržbě turistického značení,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Martina Berdychová.

close Značkaři v Královéhradeckém kraji letos obnoví více než třetinu z 3200 km pěších tras, dále 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras. info Zdroj: Klub českých turistů zoom_in Klub českých turistů značí turistické trasy od roku 1889 a v současné době udržuje a obnovuje na území ČR celkem 43 500 km pěších tras a 38 tisíc km cyklotras. V Královéhradeckém kraji je to 3200 km pěších tras, 823 km terénních cyklotras a 2147 km silničních cyklotras. „Značkaři“ každý rok obnoví značení 1/3 pěších tras a terénních cyklotras a provádějí kontrolu značení a následné doplnění chybějícího značení celého rozsahu sítě silničních cyklotras. Celkové náklady na obnovu a údržbu značení turistických tras v Královéhradeckém kraji se každý rok pohybují na úrovni jednoho milionu korun. Tato činnost není možná bez každoroční dotace Královéhradeckého kraje a MMR ČR.

Značkaři v kraji letos obnoví více než třetinu z 3200 km pěších tras, dále 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras. Na dalších trasách odstraní případné aktuálně vzniklé závady a dále zkontrolují a doznačí všech 2147 kilometrů silničních cyklotras. Zajímavostí je, že značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy.

Při obnově značení se dodržuje tříletá frekvence, takže jednou za tři roky se každá trasa projde a všechny značky se přemalují. Po čase by se totiž i dobře viditelná značka mohla bez údržby vytratit. Velké problémy v posledních letech působí kůrovec. „Hodně stromů bylo vykáceno a nebylo kde značit. Kvůli polomům mizely i stromy se značkami na rozcestích, která pak zůstala bez značení,“ říká Jiří Prokop a dodává, že značkař za den obnoví úsek zhruba v délce čtyř až šesti kilometrů. „Zdá se, že to není mnoho, ale když máte na jednom rozcestí vyznačit tři značky a musíte vyřezávat mlází, aby byly dobře vidět, tak tam strávíte třeba tři čtvrtě hodiny,“ popisuje, že vše je závislé na terénu, kudy značený úsek vede. „Někdy jich musíte malovat více, jinde jich stačí méně – je to různé,“ doplňuje s tím, že šablony se používají v případech, kdy se maluje nová značka.

Královéhradecký kraj se může pochlubit velmi hustou sítí značených tras – jak pěších, tak cyklo. „Nové trasy se značí minimálně – většinou je to třeba na přání obcí, když se někde postaví nová rozhledna, jako tomu bylo nedávno ve Vysoké Srbské. První vyznačení trasy si obce většinou zaplatí, pravidelná obnova však přechází na KČT,“ dodává turista a náchodský zastupitel Jiří Prokop, a jako příklad uvádí nedávné přeznačení zhruba 60 kilometrů cyklotras v okolí Žacléře, za což město zaplatilo asi 118 tisíc korun.