Tyto úpravy jsou součástí celkové rekonstrukce náměstí, která byla zahájena v loňském roce. „Zbývá nám dokončit povrchové úpravy fontány, zprovoznit vodotrysky a uvést celé zařízení, které se nachází v podzemí, do zkušebního provozu. Do 20. dubna bychom to chtěli mít odzkoušené,“ sdělil Václav Rohlíček, vedoucí investičního oddělení města. Slavnostní otevření Karlova náměstí se uskuteční 1. května .