Co se přesně stalo? 
Představení divadla D.R.E.D. končí obrazem, v němž performeři vcházejí do hlediště a otvírají tak prostor pro hledání vlastní cesty (o něj v představení i jde) všem divákům. Přitom „přelézají“ diváky i sedačky. V této chvíli technik Jiráskova divadla vstoupil do hlediště, kde jednu z performerek inzultoval. Technicky se jednalo o úder otevřenou dlaní.

„Hluboce a upřímně se omlouváme jak napadené herečce, tak i dotčenému souboru a zúčastněným divákům, stejně tak všem, kteří se během napadení a v následujících dnech cítili ohrožení,“ vymezili se organizátoři festivalu Jiráskův Hronov ve společném prohlášení proti násilí v jakékoliv podobě. „Festivalový výbor a jeho členové jsou otřeseni napadením, ke kterému došlo v tak kulturním prostředí, jako je divadlo,“ pokračuje omluva zformulovaná na setkání, kde se objasňovaly příčiny incidentu a přístup zodpovědných osob ke vzniklé situaci.

Za důležité bylo považováno zejména nalézt způsoby, jak podobným událostem v budoucnu co nejlépe předcházet, a zajistit tak, aby byl festival v Hronově skutečně bezpečným a inkluzivním prostorem pro veškeré divadelní a umělecké formy a pro svobodné vyjádření.

Programová ředitelka Šárka Čmelíková, která byla asi nejvíce kritizována za prvotní přístup k celé události, se omluvila za osobní pochybení v prvních chvílích po incidentu. „Mrzí ji, že její reakce vůči napadené nebyla dosti empatická a že podcenila závažnost celé situace. Je si vědoma, že stresová situace není pro toto jednání omluvou," stojí ve festivalovém prohlášení.

Jiráskův Hronov. Ilustrační snímek.
Nejdřív facka a pak svatba. Jiráskův Hronov překvapil "bonusy" při představení

Mediální a „síťové šílenství“, které incident spustil, svým prohlášením tlumí i samotný soubor D.R.E.D. „Všechny upřímně mrzí, jak se věc vyvinula a vyvíjí. Inzultace herečky technikem byla jednoznačně špatně, přivolání policie jednoznačně správně. Šťourat se ve formulacích omluv, či jejich včasnosti nikam nevede; důležité je, že omluvy proběhly a byly zveřejněny,“ stojí v prohlášení souboru, jehož režisér se omluvil i za přelézání sedaček, které bylo součástí vystoupení a současně hlavním spouštěčem celého incidentu.

Učiní opatření, aby se podobný průšvih nestal

Prvotním cílem vedení festivalu je zejména nastavit praktické kroky vedoucí k zajištění bezpečného a otevřeného prostředí pro všechny druhy divadla. „Je důležité, aby Jiráskův Hronov dostál svému statusu mezidruhové žatvy amatérského divadla, která zastupuje všechny jevištní tvary, styly, druhy i žánry divadla a uměleckého projevu, které lze na festivalu realizovat zcela svobodně," uvědomuje si programový ředitel festivalu Jan Julínek.

Festivalový výbor proto uložil pořadatelům, aby připravili konkrétní opatření (věcná, technická i personální), která v budoucnu co nejlépe umožní předcházet podobným incidentům. „S těmito opatřeními bude v listopadu seznámena i veřejnost," doplnil mluvčí festivalu Julínek.

93. Jiráskův Hronov skončil v sobotu sejmutím české, unijní a festivalové vlajky a definitivní tečku za ním udělal tradiční ohňostroj.
Černá kaňka na Jiráskově Hronově: Herečka schytala od technika ránu do obličeje

„Napadení se nás lidsky dotýká a hluboce jej litujeme. Jsme připraveni pokračovat v práci tak, aby se důvěra festivalu v budoucnu vrátila," věří předseda Festivalového výboru Jiráskova Hronova Josef Jan Kopecký, že nastalá diskuse nejen zmírní dopady této situace, ale také otevře nový prostor pro mezidruhové setkávání a inspirativní a umělecké prostředí v přátelské atmosféře.

„Veškerá kritika nechť je v budoucnu přijímána ne osobně, ale jako podklad k diskuzi, s cílem zlepšovat festival, který máme všichni rádi. Jací budeme my, takový bude i Jiráskův Hronov," dodal.

Jiráskův Hronov. Ilustrační foto.
ANKETA: Který názor nejlépe vystihuje šrumec kolem facky v Jiráskově divadle?

Jak předejít případným nepříjemnostem podobného charakteru do budoucna?
Festivalový výbor navrhl, že se zasadí se o revizi technických a produkčních postupů.
Co je potřeba udělat:
- Zpřesnění technických dotazníků k inscenacím zařazeným programovou radou do programu Jiráskova Hronova tak, aby se rozšířil soubor otázek na průběh představení a informace o technickém a bezpečnostním zajištění
- Předchozí telefonický kontakt technických pracovníků, kteří budou představení v rámci programu JH zajišťovat, se všemi soubory, a to v dostatečném časovém předstihu, jak jen to bude možné
- Instruktáž pro technické pracovníky, aby ještě před představením se souborem znova projednali technické parametry inscenace a upřesnili si nestandardní situace s cílem takový umělecký projev technicky zabezpečit, nikoliv omezovat.
- Přesnější informování diváků o průběhu navštívené inscenace s ohledem na jejich bezpečí a komfort a apelace na soubory, aby poskytly ke svým inscenacím co nejvíce informací, aby měl návštěvník představu, co očekávat
- Aktivní komunikace hodnot festivalu směrem k zaměstnancům festivalu v duchu otevřenosti vůči všem, i alternativním formám uměleckého projevu, aby žádný zúčastněný soubor nemusel čelit v rámci přípravy, průběhu a bourání svého představení, jakožto i během jiných oficiálních součástí programu, ze strany zaměstnanců festivalu odmítavým, pohrdlivým či odsuzujícím reakcím
- Všichni zaměstnanci, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na umělecký projev, budou informováni, že tak mohou učinit na příslušných platformách, např. na festivalem organizovaných diskuzích